• Polityka musi być skuteczna.

    Europa nas nie kocha. Silne państwa próbują straszyć żonglerką funduszy strukturalnych. Cóż… Taka jest polityka. A w polityce trzeba grać tak, by wygrać. To, że w ogóle mówmy o Polsce jest, efektem zrozumienie tej zasady. Dopiero gdy Piłsudski i Dmowski poszli po rozum do głowy i stworzyli jeden front zewnętrzny ponad podziałami, państwo polskie mogło stać się faktem… CZYTAJ WIĘCEJ
  • Państwo to Firma…

    Spory polityczne i walki partyjne ciągle stają się przyczyną podziałów niszczących społeczeństwo. Dzielimy się na „my” i „oni” i nawet w czasie pokoju budujemy barykady. A może moglibyśmy spojrzeć na problem państwa z nieco innej perspektywy? Gdybyśmy potraktowali je po prostu jako firmę. CZYTAJ WIĘCEJ